Měsíční svit

pátek 3. únor 2012 23:41

Pro astronomy je Měsíc při pohledu ze Země druhé nejjasnější těleso ve sluneční soustavě se zdánlivou magnitudou -12, jediný satelit Země pokrytý impaktními krátery, jehož povrch se leskne olivíny, pyroxeny a přírodním sklem,  a jehož vzdálenost od Země je jen o málo větší, než vzdálenost, jakou urazí světlo ve vakuu za jednu sekundu.

Pro příslušníky starověkých kultur představoval Měsíc především božstvo svádějící opakovaně boj s drakem, který ho požírá, aby měsíční božstvo vždy znovu zvítězilo. V horoskopech jsou slunce a měsíc označovány jako "světla" a pro astrology a psychoanalytiky využívající horoskop (jako byli například C.G. Jung a Zikmund Freud) je měsíc spojený s podvědomím a duchovním životem člověka. Pro básníky, malíře, hudební skladatele a další umělce je měsíc, nazývaný v umění častěji luna, nevyčerpatelným zdrojem inspirace.

Pro městského člověka, který přes světelný smog nevidí na hvězdy, je pohled na Měsíc jednou z mála možností, jak se setkat s nekonečným vesmírem... 

 m1.jpg

m2.jpg

m3.jpg

m4.jpg

m5.jpg

m6.jpg

m7.jpg

m8.jpg

m9.jpg

m90.jpg

m91.jpg

m92.jpg

m93.jpg

m94.jpg

m95.jpg

m96.jpg

m97.jpg

m98.jpg

m99.jpg

m990.jpg

m992.jpg

m993.jpg

m995.jpg

m996.jpg

m999.jpg

 

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Původní záměr byl fotoblog, ale občas sem napíšu i nějakou úvahu, recenzi či reportáž ze zajímavé akce.

Vystudovala jsem strojní inženýrství, aplikovanou elektrotechniku, základy průmyslového designu a základy tvůrčího psaní. Mám praxi v průmyslu, vzdělávání a výzkumu, od r. 2013 pracuji jako OSVČ. Věnuji se zpracování digitalizovaného obrazu, marketingovým výzkumům a umělecké tvorbě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora