Moderní architektura - České vysoké učení technické

sobota 3. březen 2012 21:59

České vysoké učení technické v Praze oslavilo v roce 2007 již 300 let své existence. Přestože se skládá z řady různě starých budov na Karlově náměstí, na Albertově a na Starém městě, v současnosti jej z architektonického hlediska zřejmě nejvíce charakterizuje komplex nových moderních budov postavených ve 20. a 21. století v Dejvicích.

Historie nejstarší technické univerzity ve střední Evropě (druhé v Evropě po École Polytechnique) začala výukou dvanácti žáků pod vedením Christiana Josefa Willenberga, který  byl dekretem českých stavů z roku 1717 jmenován prvním profesorem inženýrství ve střední Evropě. V roce 1779 měla škola již 200 studentů. Z původně vojenského charakteru výuky se postupně přešlo na civilní obory, zejména stavitelství, protože další profesoři Jan Ferdinand Schor a František Antonín Herget se věnovali stavitelství a zeměměřičství. V pozdějších letech prošla škola mnoha změnami, dlouho byla rozdělená na českou a německou část, která byla zrušená až po druhé světové válce. Název České vysoké učení technické pochází z roku 1920. Tehdy se ČVUT skládalo již ze sedmi fakult. Po dalších reorganizacích, rušení a zakládání nových fakult, které probíhalo nejvíce v 50. a 60. letech, kdy byly z ČVUT vyčleněny fakulty zemědělského, lesnického a chemického inženýrství a fakulta ekonomická, se  ČVUT skládalo jen ze čtyř fakult - stavební a architektury, strojní, elektrotechnické a fyzikální a jaderně inženýrské. V roce 1976 vznikla samostatná Fakulta architektury a po revoluci pak Fakulta dopravní, Fakulta biomedicínského inženýrství a v roce 2009 Fakulta informačních technologií. Dnes má tedy ČVUT osm fakult, na kterých studuje více než dvacet tisíc studentů.

Pro mě osobně ČVUT představuje nejen historii vysokého školství u nás, ale i část mého osobního života. Když se dnes, téměř deset let po ukončení studia na ČVUT, dostanu do Dejvic, sleduji, co se změnilo a některé své dojmy jsem se pokusila zaznamenat obrazem.

Fakulta strojní ČVUT

cvut_1.jpg

cvut_2.jpg

cvut_3.jpg

cvut_4.jpg

cvut_5.jpg

Nová budova Národní technické knihovny, která se do Dejvic přestěhovala z Klementina, byla otevřena 9.9.2009.

cvut_6.jpg

cvut_6a.jpg

cvut_7.jpg

cvut_8.jpg

cvut_9.jpg

cvut_10.jpg

cvut_11.jpg

Fakulta stavební a Fakulta architektury

cvut_12.jpg

cvut_13.jpg

cvut_14.jpg

cvut_15.jpg

cvut_15a.jpg

cvut_16.jpg

Nová budova Fakulty architektury je společná s budovou Fakulty informačních technologií.

cvut_17.jpg

cvut_18.jpg

cvut_19.jpg

cvut_20.jpg

cvut_21.jpg

Několik dalších pohledů na komplex budov

cvut_22.jpg 

cvut_23.jpg

cvut_24.jpg

cvut_25.jpg

cvut_26.jpg

cvut_27.jpg

cvut_28.jpg

cvut_29.jpg

cvut_30.jpg

cvut_31.jpg

Observatoř na střeše Stavební fakulty

cvut_32.jpg

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Původní záměr byl fotoblog, ale občas sem napíšu i nějakou úvahu, recenzi či reportáž ze zajímavé akce.

Vystudovala jsem strojní inženýrství, aplikovanou elektrotechniku, základy průmyslového designu a základy tvůrčího psaní. Mám praxi v průmyslu, vzdělávání a výzkumu, od r. 2013 pracuji jako OSVČ. Věnuji se zpracování digitalizovaného obrazu, marketingovým výzkumům a umělecké tvorbě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora