Příroda ve městě - vodní ptactvo na Vltavě (1. díl)

sobota 24. březen 2012 19:00

V cyklu Příroda ve městě se věnuji místům, která jsou ostrůvky klidu v ruchu velkoměsta. Někdy to mohou být i běžná místa, kterými chodíme ve všední den za svými povinnostmi a při běžných starostech si jich ani nevšimneme. Dávám přednost tramvaji před metrem a ještě raději chodím pěšky a snažím se vnímat všechny pozitivní vjemy. Kromě běžné únavy z práce a dalších aktivit útočí často na člověka další negativní vlivy jako jsou nepříznivé přírodní podmínky, a někdy i závistiví lidé, kteří si vlastní frustrace řeší napadáním jiných lidí a znepříjemňují život těm, co se chtějí v klidu věnovat svojí práci a ostatní nechávají na pokoji.

Nejsem bojovný typ, nemám ráda ani bojové sporty, konfliktům a agresivním lidem se zásadně vyhýbám. Ale znáte to. Jdete v parku, kolem pobíhají psi, nevšímají si vás, ale potom jeden začne vrčet, štěkat, cenit zuby, chytá vás za oděv. Pro něj je to možná zábava, ale člověk má zkažené nedělní odpoledne. Takové klidné místo, kde plavou kachny a labutě a nad hlavou krouží rackové, potom působí jako oáza.
Jedním z mých oblíbených míst jsou nábřeží Vltavy, z nichž znám nejlépe nábřeží od Chuchelského mostu k Císařské louce a po druhé straně řeky od Chuchelského mostu do Podolí. Ještě znám Rohanské nábřeží, ale to zase z jiné stránky a tom někdy jindy.
Přichází jaro, tak se chci v následujících dvou příspěvcích ohlédnout za životem vodního ptactva
na vltavském nábřeží v předchozích chladných měsících. Na podzim to byla ještě idyla.Slunce kreslí na zčeřené hladině řeky zlaté a černé ornamenty, zplihlé chomáče suché trávy se líně válí po břehu, větve a větvičky holých stromů a keřů se nijak nesnaží vzdorovat chladnému větru, a poutník na své denní procházce po vltavských nábřežích tuší ve spící přírodě vzdálený příslib jara. Život na řece plyne s vodou svým neměnným tempem. Rackové sešikovaní do přímé linie se co chvíli zvednou, zakrouží v hejnu nad vodou, aby se svým typickým chechtavým křikem opět dosedli na hladinu, kachny divoké zápasí s odpadem naházeným do vody v okolí botelu, kachna pižmová si hlídá svůj příbytek, slípka zelenonohá se nechce nechat vyfotografovat a za potravou se sem vydal i tak typicky městský pták jako je holub domácí.Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Původní záměr byl fotoblog, ale občas sem napíšu i nějakou úvahu, recenzi či reportáž ze zajímavé akce.

Vystudovala jsem strojní inženýrství, aplikovanou elektrotechniku, základy průmyslového designu a základy tvůrčího psaní. Mám praxi v průmyslu, vzdělávání a výzkumu, od r. 2013 pracuji jako OSVČ. Věnuji se zpracování digitalizovaného obrazu, marketingovým výzkumům a umělecké tvorbě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora