Malá vodní elektrárna Štvanice – I. díl

neděle 7. říjen 2012 17:50

Vzpomínám si, že když jsem chodila ještě na střední školu, tak jsme šli jednou kreslit s výtvarným kurzem na nábřeží, a už tehdy mě zaujala malebná stavba, která je dobře vidět ze dvou mostů a ze dvou břehů. Byla to náhoda, že jsem se po mnoha letech dostala na Štvanici, když jsem přijala pozvání na Respect festival. Prošla jsem si při té příležitosti celý ostrov a zjistila jsem, že ten tajemný objekt je dosud funkční vodní elektrárna.

Začala jsem se o elektrárnu víc zajímat. Chodila jsem ji fotografovat z různých stran a za různého osvětlení, a když jsem si ji dobře prohlédla zvenčí, řekla jsem si, že by bylo zajímavé podívat se dovnitř. Když jsem našla na Internetu informaci o možnosti exkurze, tak jsem ihned napsala na Povodí Vltavy, které objekt spravuje a domluvila jsem prohlídku pro členy Mensy. Zájem byl tak velký, že jsme se museli rozdělit do dvou skupin, aby nás vůbec kapacita elektrárny pojala. Abych mohla zachytit fotograficky všechny kolegy, zůstala jsem na prohlídku s oběma skupinami a strávila jsem v elektrárně skoro celé odpoledne.
Obrázků jsem nasbírala hodně, tak jsem se je rozhodla rozdělit do dvou skupin. Dnes ukážu to, co je vidět nad zemí a nad vodou a do zvláštního příspěvku jsem si nechala strojovnu.


Elektrárna a plavební kanál na Štvanici - pohled ze Štefánikova mostu

V 70. letech 19. století probíhalo rozsáhlejší zesplavňování Vltavy kvůli obchodu po vodě. Po povodni roku 1890 a následném suchu v roce 1893 rozhodlo místodržitelství o stavbě kanálů a c.k. Ministerstvo vnitra ustavilo Komisi pro kanalizování řek v Čechách, která začala pracovat v roce 1896. V příštím roce bylo vybudováno zdymadlo Klecany.

Pohled na elektrárnu z nábřeží Ludvíka Svobody


Ostrovy na Vltavě byly v 19.století soukromé a měnily názvy podle majitele. Praha odkoupila ostrov Štvanice, který má jméno podle štvanic na zvěř, které se zde konaly až do roku 1816. V prvním desetiletí 20.století bylo v rámci splavňování Vltavy vybudováno zdymadlo Štvanice, které se skládá z Helmovského jezu a soustavy plavebních komor. V blízkosti Štvanice se nacházely v té době další tři ostrovy – Korunní, Primátorský a Jeruzalémský, které byly kvůli stavbě odstraněny. V roce 1910 byl postaven Hlávkův most. Projekt vytvořil Adalbert Lanna podle vzoru Ing. Vítězslava Pavlouska.

Pohled na elektrárnu a Helmovský jez z nábřeží kapitána Jaroše

Pohled na elektrárnu a Štvanici od Hlávkova mostu

V souvislosti s opravou Helmovského jezu, který pochází již ze středověku, byla v červnu 1913 zahájena a v prosinci dokončena stavba elektrárny Štvanice. Budovu elektrárny navrhl architekt Alois Dlabač podle vzoru secesního zámečku ve Francii. Stavbu prováděla firma Kapsa a Müller.
Příchod z Hlávkova mostu a pohled ze Štvanice
Helmovský jez ze ŠtvaniceJeden stupeň původní Francisovy turbiny je instalován v blízkosti elektrárny jako umělecký předmět.V roce 1940 přišly velké ledy a kry o hmotnosti 10 až 15 tun rozbily jez. Původní elektrárna byla v provozu až do roku 1972, kdy byla odstavena. Ve vstupní hale jsou vystaveny zbytky dřevěných pilotů z původní stavby.


Prohlídka vnitřku elektrárny začínala na věži. Secesní budova má věž s kopulí, která je vysoká celkem 22m a je na ní docela náročný přístup.Vyhlídka z věže
Vzpomínám si, jak mi v dětství ukazovali nejvyšší jez v Praze. Teď jsem se dozvěděla, že jeho celková výška je 4,4m. Tvar jezu je do "s", aby byla dosažena co největší přelivná hrana.V roce 1984 se z důvodu potřeby dalších zdrojů energie začaly provádět rekonstrukce a stavby malých vodních elektráren. Byla také provedena celková rekonstrukce elektrárny Štvanice, která byla dokončena v roce 1987 a o rok později byla elektrárna znovu uvedena do provozu. Z původní stavby zůstala jen budova, která stála na dřevěných pilotách ve štěrkopísku. Základy byly vyztuženy betonovou injektáží. Další opravou prošla elektrárna po povodni v roce 2002. Rekonstrukci provedl Metrostav a technologické zařízení dodalo ČKD Blansko. Více o technických parametrech elektrárny bude v příštím díle.


Z exkurze jsem odcházela už za tmy.


Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Původní záměr byl fotoblog, ale občas sem napíšu i nějakou úvahu, recenzi či reportáž ze zajímavé akce.

Vystudovala jsem strojní inženýrství, aplikovanou elektrotechniku, základy průmyslového designu a základy tvůrčího psaní. Mám praxi v průmyslu, vzdělávání a výzkumu, od r. 2013 pracuji jako OSVČ. Věnuji se zpracování digitalizovaného obrazu, marketingovým výzkumům a umělecké tvorbě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora