Proč volím Miloše Zemana

středa 23. leden 2013 09:20

Správně by se měl článek jmenovat „Proč volím Miloše Zemana, přestože mám k jeho osobě a názorům řadu výhrad“, ale to by bylo do názvu příliš dlouhé, tak jsem to dala do perexu.

Původně jsem se ani nechtěla věnovat přímo vlastní volbě ve zvláštním článku, ale když jsem viděla, kolik lidí (nejen zde na blogu) převzalo názor, že jediná možná volba je Karel Schwarzenberg a volit jeho osobu je stejná samozřejmost, jako že zítra vyjde slunce, tak jsem si řekla, že neuškodí zveřejnit článek s opačným názorem. Mimochodem na tomto příkladu je dobře vidět, jak lze pomocí médií a elektronických sítí ovlivňovat veřejné mínění. Typický příklad manipulací je také sociologický profil „typického voliče“. Možná jste viděli článek na lidovkách, kde jsou tyto profily popsané a zároveň je uvedená anketa, jak se v případě čtenáře strefil profil do jeho volby. Ve chvíli, kdy píšu tento článek, je výsledek: Ano : Ne = 4432 : 7490. Toto byla jen odbočka, že není nutné věřit všemu, co se píše v novinách a na Internetu a teď se již budu věnovat mojí volbě.

Po počátečním okouzlení z první přímé volby prezidenta, kdy jsem se s potěšením přehrabovala množstvím kandidátů i jejich programy a ještě den před prvním kolem jsem měla v užším výběru tři, byla moje volba pro druhé kolo jasná od začátku.

Proč volím Zemana

Zeman má především velkou zásluhu na vyvedení země z ekonomické krize po nevydařené privatizaci velkých podniků. Je to můj názor, ale již v 90. letech jsem byla přesvědčena, že se privatizace měl ujmout on a dodnes věřím tomu, že jsme mohli být ušetřeni velkého tunelování okolo poloviny 90. let., kdyby se přistoupilo na jeho návrh, aby se zaměstnanci stali akcionáři svých podniků. Bohužel Václav Klaus prosadil kupónovou privatizaci navrženou Dušanem Třískou, kde za kupóny mohl získat akcie podniku jakýkoliv občan, přičemž většina lidí svěřila svoje kupóny do investičních fondů a důsledky jsou všeobecně známé.
Další věc, kterou jsem na Zemanovi ocenila také už téměř před dvaceti lety bylo, jak dokázal z malé neparlamentní strany během tří let udělat jednu ze dvou nejsilnějších politických stran u nás. V této souvislosti se chci zastavit u další mediální kampaně, která byla v posledních dnech zahájena proti Zemanovi ve spojení s Václavem Klausem. Různí komentátoři a jejich nohsledi v diskusích je zpodobňují jako téměř největší škůdce našeho státu, „opoziční smlouva“ (vlastním názvem „smlouva o vytváření stabilního politického prostředí“), je považována za jakési spolčení čerta s ďáblem – mimochodem podobné smlouvy o toleranci menšinové vlády jsou běžný demokratický nástroj – a přitom všichni zmínění zapomínají na jednu věc. Nebýt toho, že Václav Klaus založil ODS a Miloš Zeman pozvedl obnovenou Sociální demokracii, tak bychom dnes měli těžko standardní politický systém, který v normálních (demokratických) zemích představuje vždy jedna velká pravicová a jedna velká levicová strana. Nebo snad znáte jiné tak výrazné osobnosti, které by toto dokázaly? Já ne.

Jedna z pravomocí prezidenta je jmenování bankovní rady ČNB a v této souvislosti se mi velmi líbí Zemanův návrh, aby polovinu členů tvořily keynesiánci a polovinu monetaristé. Další body u mě Zeman získal tím, že podporuje přímou demokracii, je pro zvětšení významu referenda a navrhuje možnost výběru kandidátů z více stran i v parlamentních volbách. V neposlední řadě požaduje (již od 90. let) zákon o majetkových přiznáních. Tato zmíněná opatření snižují možnosti korupce a klientelismu.

Vůbec nejdůležitějším ukazatelem při volbě prezidenta jsou pro mě názory kandidátů na otázky zahraniční politiky. V tomto směru mluví pro Zemana jeho postoj k EU – když přišla v debatě na Radiožurnálu otázka na přístup ke směrnicím z Bruselu, tak pan Schwarzenberg řekl, že „všechno podepíše“ (můžete si to ověřit v záznamu na Youtube), zatímco Zeman řekl, že považuje za drzost, aby nám někdo diktoval, jaké máme používat žárovky nebo jestli něco můžeme nazvat „pomazánkové máslo“. Také souhlasím s tvrdým postojem Zemana k terorismu. Co mi na jeho zahraniční politice vadí, je vstřícný postoj k Rusku, který je podle mého názoru dán tím, že jako ekonom povyšuje ekonomické zájmy nad všechny ostatní. Je to vidět i na jeho ochotě obchodovat s Čínou. Na rozdíl od něho si nemyslím, že je Rusko již demokratickou zemí. Spíš bych řekla, že má k demokracii ještě hodně daleko. Ostatně předpokládám, že by ani on sám nesouhlasil například s fyzickou likvidací novinářů, přestože nemá novináře rád.

Součástí zahraniční politiky je i reprezentativní vystupování. Zemanovo kulantně řečeno nedostatečně diplomatické chování je všeobecně známo (i když bych ho nenazývala přímo hulvátstvím – tento termín bych použila pro toho, kdo se pere s novináři a mluví jako ten pověstný dlaždič – všimněte si, že Zeman nepoužívá sprostá slova). V jednom textu Zeman řekl, že by se ve funkci prezidenta neobklopoval poradci, ale radil by se s ministry jako odborníky. To je v pořádku, nicméně si myslím, že nějakého dobrého poradce, od něhož by bral lekce diplomatického chování, by si vzít do týmu měl. Na druhou stranu zde mluví pro Zemana jeho výborné rétorické schopnosti a rozsáhlé znalosti získané četbou.
V této souvislosti však chci podotknout, že ze Zemanových vědomostí nemusí mít člověk komplexy, protože také neví všechno. Například jeho návrhy na reformu školství považuji za zcela nesmyslné, také vědecké prostředí zřejmě příliš nezná. Trapně a poněkud ignorantsky také působí některé jeho názory na světové kulturní prostředí a dějiny, když třeba tvrdí, že 70 let bolševismu v Rusku nemělo velký vliv nebo, že v Africe neexistuje žádná civilizace (kromě té importované v JAR).
Nemám moc ráda, když příznivci kandidátů uvádějí jako důvody svojí volby jejich osobní vlastnosti. Připadá mi to iracionální, protože těžko můžeme hodnotit jako člověka někoho, koho známe jen z novin a z televize. Z veřejných vystoupení se toho o člověku, zvlášť politikovi, moc nedozvíme, protože každý má svou image. A už vůbec nic se nedozvíme na jedné straně z volebních hesel, na druhé straně z informací zprostředkovaných od jiných lidí, zvlášť od novinářů. Co mi naopak řekne dost, to jsou názory, které napsali do knih, řekli v rozhovorech. Pokud se mi něco líbí na Zemanovi z vlastností, které mohu zvenčí posoudit, tak je to stálost názorů. Při sledování volebních diskusí se mi líbilo, že má v roce 2013 stejné názory jako psal do knížek v roce 2005 a 2006.

Mýty o Zemanovi

I přes problematické stránky Zemanovi osobnosti je stále můj kandidát na prezidenta a v tomto odstavci se chci pokusit vyvrátit některé mýty, které jsou natolik rozšířené, že nejen nelze zjistit jejich autora, ale hlavně jsou brané za takový fakt, asi jako že voda teče z kopce a ne nahoru. Z prostorových a časových důvodů se soustředím jen na dva, zřejmě nejrozšířenější mýty. Prvním z nich je Zemanovo působení v KSČ. Opakovaně je nazýván komunistou, veřejnost si myslí, že měl před revolucí dobré místo v Prognostickém ústavu, odkud jako nomenklaturní kádr šířil vize o skvělé budoucnosti socialistické společnosti. Jaká je skutečnost? Jak už to bývá, zcela jiná. Zeman vstoupil do komunistické strany v roce 1968, kdy ještě studoval na VŠE a zároveň pracoval ve Výzkumném ústavu ekonomiky průmyslu a stavebnictví při této škole. V roce 1969 obhájil diplomovou práci v rozsahu 500 stran s názvem Futurologie a budoucnost, promoval s červeným diplomem a měl před sebou kariéru vysokoškolského učitele a vědeckého pracovníka. Na začátku normalizace se však dostal na černou listinu kvůli nesouhlasu s okupací Československa státy Varšavské smlouvy a také za článek, který sice nakonec nevyšel, ale vědělo se o něm, a v němž srovnával nacismus a komunismus. Byl vyloučen z KSČ, nejdřív přišel zákaz učení, aby nenarušoval výchovu mládeže, a nakonec byl zrušen celý výzkumný ústav. Zeman byl rok bez stálého zaměstnání, pracoval na smlouvu o dílo pro různé podniky a publikoval články pod pseudonymy. V roce 1971 mu jeden přítel opatřil místo ve Sportpropagu. Když se už nemohl věnovat vědecké práci, založil výzkumné středisko zabývající se komplexním modelováním přímo v podniku. Středisko zpracovávalo studie, pořádalo semináře, provádělo matematické simulace. Pracovišti se dokonce říkalo „Slušovice výzkumu“. Tehdy se také Zeman seznámil s Václavem Klausem, který pracoval ve Státní bance československé. Jeden sborník, příliš kritizující úroveň společenských věd, se dostal na nejvyšší místa a celé středisko bylo v roce 1984 zrušeno a Zeman byl opět bez práce. Nakonec se s pomocí přátel dostal do zemědělského podniku Agrodat, kde měl zpracovat komplexní prognostický model zemědělství. Také zavedl v centru ČSVTS na Novotného lávce (toto centrum je zde dosud) prognostické semináře. Zde také přednesl přednášku, na jejímž základě napsal článek Prognostika a přestavba, který vyšel v Technickém magazínu, poté, co ho odmítli ve Vesmíru. Pro toho, kdo článek nečetl, uvádím krátkou ukázku: “Nevýkonnost řízení společnosti nemůžeme pouze ztotožňovat s neschopností jednotlivých rozhodovatelů, i když i zde by se našly krásné příklady. Nelze zapomenout na vysokého funkcionáře jednoho ministerstva, který kdysi zabrzdil rozvoj našeho elektrotechnického průmyslu se zdůvodněním, že nepůjdeme předčasně do výroby polovodičů, ale počkáme, až budou celovodiče. Intelektuální degenerace nebo degenerativní výběr osob jsou však v podstatné míře důsledkem celého systému řízení, jeho pravidel hry.“ Celý článek byl v tomto duchu, což mělo za následek jednak masový zájem lidí, kteří si ho tajně množili, ale také rušení seminářů ČSVTS. V listopadu 1989 pozvali Zemana do televize do Hospodářského zápisníku, kde měl svůj článek odvolat, ale místo toho řekl ještě horší prognózu, že hrozí demonstrace a stávky. Přišla samozřejmě výpověď, 17. listopadu 1989 ještě pracoval Zeman v Agrodatu ve výpovědní lhůtě. Dostal nabídku od Valtra Komárka, aby šel pracovat do Prognostického ústavu ČSAV, což považoval za neprůchozí. Potom už přišla revoluce a Zeman začal v roce 1990 v Prognostickém ústavu skutečně pracovat.

Druhý rozšířený mýtus o Zemanovi je, že založil stranu SPOZ z pomsty za zradu od členů vlastní strany, kdy proti němu v tajné prezidentské volbě hlasovalo 27 poslanců za ČSSD. Některé konspirační teorie říkají, že Zeman šel do letošní volby jen proto, aby se mohl pomstít svojí bývalé straně. Zde už se nebudu dlouze rozepisovat. Jen připomenu, a naši inteligentní a dobře informovaní novináři to jistě vědí, že volba proběhla v roce 2003, zatímco Strana práv občanů vznikla v roce 2010. Proč by na pomstu čekal tak dlouho, to je mi opravdu záhadou. Dokonce ani není pravda, že kvůli svému nezvolení prezidentem vystoupil z ČSSD (odešel, protože nesouhlasil s velkou koalicí, kterou chtěl prosadit Jiří Paroubek po volbách v roce 2006). Do důchodu na Vysočinu odešel naopak již v roce 2002 a do volby šel proto, že mu to navrhnul Vladimír Špidla, (který ho později, zřejmě pod vlivem Stanislava Grosse ještě s dalšími podrazil).

Karel Schwarzenberk

Přestože chci v tomto článku hlavně probrat důvody své volby, napíšu i něco o své „nevolbě“. Podle populárních osobností, které podporují své kandidáty, je docela dobře vidět, že Zeman má příznivce z řad bývalých podporovatelů Václava Klause (Lucie Bílá, Helena Vondráčková), a Karla Schwarzenberga podporují přátelé a příznivci Václava Havla (Marta Kubišová, Michael Kocáb). Tyto skupiny bychom mohli také označit jako pragmatiky a „pravdoláskaře“, realisty a idealisty a podobně. A myslím, že podobné rozdělení platí i pro ostatní členy obou táborů. Částečně i proto jsem nabyla dojem, že voliči Karla Schwarzenberga se řídí více citem a Zemanovi podporovatelé spíš rozumem a praktičností. Také je to vidět na důvodech, které známé osobnosti (nesnáším slovo celebrity) uvádí pro svoji volbu: “Miloš Zeman má předpoklady k tomu, aby se stal dobrým kapitánem mužstva. Kapitánem, který bude za mužstvo bojovat a bude hájit jeho zájmy.” (Antonín Panenka). ”Karel Schwarzenberg je pro mne zosobnění slušnosti, odpovědnosti, velkorysosti, skromnosti, nadhledu a pokory.” (Tereza Brodská).

Předesílám, že proti panu Schwarzenbergovi nejsem nijak ostře vyhraněná, podle stupnice Balinski-Laraki bych ho hodnotila jako „přijatelný“ a dala bych mu hlas, pokud by proti němu stál pro mě nepřijatelný kandidát, zejména Jan Fischer. Nicméně, protože, jak už jsem se zmínila v úvodu článku, někteří příznivci pana Schwarzenberga berou jeho podporu jako axiom, tak bych jim chtěla položit několik otázek. Samozřejmě mi na ně nemusí odpovídat, stačí, když si dokáží odpovědět sami sobě.

1. Příznivci Karla Schwarzenbergera (jako i Tereza Brodská v mém příkladu) hovoří často o vlastnostech svého favorita. Padají slova jako slušnost, čestnost, poctivost. Zajímalo by mě, odkud víte, že tyto vlastnosti má? Protože je šlechtic? Nebo máte k tomuto přesvědčení jiné důvody?

2. Váš kandidát pracoval po revoluci jako kancléř Václava Havla, věnoval se podnikatelským aktivitám, od roku 2007 je už podruhé ministrem zahraničí. V těchto aktivitách se příliš neprojevoval, já osobně jsem ho začala víc vnímat až jako předsedu strany TOP09. Proto se chci zeptat, jestli si myslíte, že má větší zásluhy na budování svobodného státu po roce 89 než jeho protikandidát?

3. Když mluvím o straně TOP09, existují spekulace, že pan Schwarzenberg zde plní spíš jakousi čestnou funkci a skutečným lídrem strany je někdo jiný. Vážili byste si ho a měl by vaši podporu v případě, že by to byla pravda? A myslíte si, že člověk, který se nechá využít v zájmu někoho jiného, je dostatečně silná osobnost, jaká by měla být v čele státu?

4. Já jsem si před volbami prostudovala všechny dostupné materiály, snažila jsem se získat co nejvíc informací o kandidátech a jejich programech, zajímaly mě jejich názory. Obracím se proto na vás s dotazem, jestli znáte názory svého favorita na zahraniční politiku, na obranu státu, na dosazování členů bankovní rady, na amnestie, vetování zákonů a další otázky, které jsou v kompetenci prezidenta.

5. Hodně emocí, kladných i záporných, vzbuzuje šlechtický původ pana Schwarzenberga. V této souvislosti mě napadlo několik otázek. Myslíte si, že člověk, který je i díky svému původu především Evropan, si dokáže udržet dostatečný odstup od Evropské unie a nenechá naši republiku rozpustit v EU? Znáte vůbec jeho názor na způsob integrace s EU?

6. Dále, jste přesvědčeni o tom, že člověk, který se narodil do rodiny, která vlastní zámky, rybníky a tisíce hektarů půdy, může rozumět lidem, kteří musí každý den ráno vstát a potom strávit určitý počet hodin v dílně, obchodě nebo kanceláři, aby si vydělali na živobytí? Upřímně řečeno, toto byl hlavní důvod, proč jsem nechápala nadšení pro „knížete“ před minulými volbami.

7. Další otázka je pro mladé lidi, zejména studenty vysokých škol. Chápu, že se vám líbí, že váš kandidát je ještě relativně neokoukaný proti ostatním politikům, možná vám také připadá romantické volit knížete. Ale myslíte si, že člověk, jehož děti měly každý vlastní křídlo zámku, dokáže vůbec pochopit, že dvě třetiny studentů musí doplňovat zboží v supermarketu, roznášet noviny nebo uklízet kanceláře, aby si mohli koupit učebnice, náplně do tiskárny a další pomůcky?

8.Otázka pro všechny občany České republiky. Myslíte si, že je vhodné, aby v čele státu, který za pět oslaví stoleté výročí vzniku republiky, stál představitel významného šlechtického rodu? A myslíte si, že když používá (například ve volební kampani) slovo vlast, že tím myslí Českou republiku a nebo spíš celou (nebo minimálně německy mluvící) Evropu?

9. Lidé mají rádi každého, s kým je legrace, takže jim je sympatické, když je někdo zábavný a umí si dělat legraci ze svých nedostatků jako je pochrupování, když mluví ostatní, „žbrblání“ nebo používání, řekněme lidových výrazů. Nicméně, jste si jisti, že je toto vhodná součást reprezentace státu? Nehledě k tomu, že by kvůli špatné výslovnosti mohlo dojít ke špatnému výkladu vyřčeného?

10. Jistě by se našly další otázky, teď mě momentálně žádná nenapadá. Tak chci vás, příznivci a fanoušci Karla Schwarzenbergera, požádat o hlubší zamyšlení a abyste volili spíš rozumem než citem.

Závěr

Myslím, že už to vyšlo najevo z předchozího, ale ještě to zopakuji. Proti Karlu Schwarzenbergovi nejsem nijak zaujatá, jen nejsem přesvědčená o tom, že je to nejlepší z daných kandidátů na funkci prezidenta. Naopak nejsem ani nekritická obdivovatelka Miloše Zemana. Kdybych to měla vyjádřit metaforicky, tak řeknu, že Miloš Zeman pro mě spolu s Václavem Havlem a Václavem Klausem představují tři pilíře mostu, po kterém jsme přešli z totality do svobody. Posloupnost prezidentů Havel – Klaus – Zeman proto chápu i symbolicky jako definitivní přechod na druhý břeh.

P.S.: Pokud se už chystáte psát do diskuse obvyklá klišé, která o Zemanovi šíří média, a veřejnost je stále dokola opakuje, tak bych vás ráda požádala, abyste si od něho nejdřív něco přečetli. Záměrně zdůrazňuji od něho nikoliv o něm. Asi s ním nebudete v mnoha ohledech souhlasit, jako ostatně i já s ním ve všem nesouhlasím, ale určitě se dozvíte hodně nových, a možná překvapivých, věcí.

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Původní záměr byl fotoblog, ale občas sem napíšu i nějakou úvahu, recenzi či reportáž ze zajímavé akce.

Vystudovala jsem strojní inženýrství, aplikovanou elektrotechniku, základy průmyslového designu a základy tvůrčího psaní. Mám praxi v průmyslu, vzdělávání a výzkumu, od r. 2013 pracuji jako OSVČ. Věnuji se zpracování digitalizovaného obrazu, marketingovým výzkumům a umělecké tvorbě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora