Prokopské údolí – Červený lom

neděle 17. únor 2013 23:30

Prokopské a Dalejské údolí je tak rozsáhlé, že vystačí na celý seriál. Dnešní procházka ukazuje část směrem od Holyně podél Dalejského potoka, která se nazývá Červený lom.

Podloží je tvořeno ordovickou, silurskou a devonskou usazeninou a táhne se až ke Zdicím, na což přišel už Joachim Barrande (1799 – 1883) v roce 1844. Tabulka ukazuje období jednotlivých geologických stupňů. Usazené vápence pochází z období spodního devonu. Červené a šedé spadají do stupně prag, světlé do mladšího stupně ems. Ve světlém zvětralém vápenci se nacházely pozůstatky korálů a ramenonožců.

Dnešní povrch je dílem těžby jílového vápence, která probíhala až do 40. let 20. století. Prohlubně, které jsou vidět ve vrstevnatých plochách, pocházejí od výbuchů náloží při těžbě.

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Původní záměr byl fotoblog, ale občas sem napíšu i nějakou úvahu, recenzi či reportáž ze zajímavé akce.

Vystudovala jsem strojní inženýrství, aplikovanou elektrotechniku, základy průmyslového designu a základy tvůrčího psaní. Mám praxi v průmyslu, vzdělávání a výzkumu, od r. 2013 pracuji jako OSVČ. Věnuji se zpracování digitalizovaného obrazu, marketingovým výzkumům a umělecké tvorbě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora