Ó Velvary, ó Velvary...

úterý 23. duben 2013 15:22

Když jsem před dvěma týdny měla cestu do Velvar, nevěděla jsem o tomto městečku blízko Kralup nad Vltavou nic jiného, než že se o něm zpívá písnička.

Cesta od nádraží. Směrem na Velvary od Velké Bučiny jede lokálka v jednom úseku těsně vedle silnice, takže to vypadá jako když v jednom jízdním pruhu jedou auta a v druhém vlak.

Historie Královského města Velvary sahá do 13. století, nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1282. První dvě století historie města jsou zčásti zahalena tajemstvím, protože při požáru v roce 1482 shořel Městský archiv. Král Vladislav II Jagellonský však potvrdil svým majestátem městu původní práva a výsady a vyzdvihl městečko Velvary na město. Královským městem byly Velvary oficiálně prohlášeny až v 18. století výnosem Marie Terezie, přestože přívlastek "královské" používaly již od roku 1593. Velvary byly velmi poškozeny za třicetileté války, kdy byly vydrancovány a vypáleny Švédy. Při obnově na konci 17. století byl původní renesanční charakter nahrazován barokem. K obnově města a rozvoji průmyslu přispěli zejména primátoři Jan Augustin Klouzal a Florián Mikulovský. Do provozu byla uvedena nová cihelna, opukové lomy, pila, rozšířena vinice a také vysázen les u Velké Bučiny. Po roce 1848 byl zřízen okresní soud a berní úřad. Ke kulturnímu rozvoji došlo ve druhé polovině 19.století, kdy vznikaly spolky a působilo ochotnické divadlo.
Současné Velvary jsou zajímavé především svými památkami. Historické centrum je z obou stran označeno tabulkou s informací o památkové zóně.


Průhled na Radnici a kostel sv. KateřinyPřijela pouť...Mariánský sloup je dominantou náměstí. Vytvořili ho v letech 1716 až 1719 František Tollinger, Matěj Tollinger a Antonín Falke.Mariánský sloup v Disneylandu

Obloha se postupně zatahovala.

Malebná zákoutí města VelvaryKdyž jsem se vrátila na náměstí, začalo pršet.

Prázdné atrakce za deštěSměrem z historického centra vede ulice Pražská, kterou uzavírá Pražská brána, jež byla sočástí městského opevnění.

Pražská brána také zakončuje procházku památkovou zónou.

Proč jsem jela do Velvar, o tom zas někdy příště.

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Původní záměr byl fotoblog, ale občas sem napíšu i nějakou úvahu, recenzi či reportáž ze zajímavé akce.

Vystudovala jsem strojní inženýrství, aplikovanou elektrotechniku, základy průmyslového designu a základy tvůrčího psaní. Mám praxi v průmyslu, vzdělávání a výzkumu, od r. 2013 pracuji jako OSVČ. Věnuji se zpracování digitalizovaného obrazu, marketingovým výzkumům a umělecké tvorbě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora