Nábřeží po povodni

pondělí 17. červen 2013 09:50

Možná si vzpomínáte na cyklus blogů zachycujících pražská nábřeží v různou roční dobu a v různých situacích. Nábřeží v létě, nábřeží na podzim, nábřeží pod sněhem. Tentokrát jsem se prošla po svých oblíbených místech, která byla ještě před několika dny pod vodou.

Přístaviště u Lihovaru a okolí. Zde bylo nástupní plato přívozu, sloupek s jízdním řádem, půjčovna lodiček. Dnes je tady jen bláto, smetí a polehlá tráva šedivá prachem z uschlého povodňového bahna. Stejně to vypadalo po celém nábřeží, které jsem prošla od Lihovaru do Malé Chuchle. A při pohledu přes vodu to vypadá podobně i na druhém břehu.
I když hladina už hodně poklesla, stav vody je stále vyšší než obvykle.Dát nábřeží do pořádku dá hodně práce.

Podobných vývratů bylo vidět velmi mnoho.
Velké stromy vodě odolaly.Po povodni v roce 2002 vypadalo nábřeží mnohem hůř. Přes cestu ležely spadané stromy ze stráně pod dálnicí, které voda podemlela. Nábřeží bylo několik měsíců neprůchozí. Potom původní klikatou zarostlou pěšinu nahradila široká zpevněná cesta. Na jaře roku 2005 se řeka opět vylila z břehů a zatopila novou cestu. Naplaveniny zanechaly ostrůvky hlíny, na nichž vyrostla tráva, postupně se cesta zúžila, vznikly zde různé zákruty a kopečky. V loňském roce sem došla stavba cyklostezky a zpevněný povrch nahradil asfalt. Vedle asfaltové stezky měla být zpevněná cesta pro pěší, na kterou se však zapomnělo. V teplých dnech zde proudí zástup cyklistů, zmizel bývalý klid a romantika těchto míst. Výhoda je, že asfalt nepoškodila povodeň, po velké vodě zůstal jen nános prachu, který časem smyje déšť.


Koryto Dalejského potoka a místo jeho přítoku do Vltavy se také hodně změnilo.Co všechno přinesla voda.I když voda ještě neklesla na původní výšku hladiny, parníky už vypluly.

Okolí Barrandovského mostu

Tato osamělá větev s naplaveninou působí jako memento.

Bezdomovci možná našli nějaké zařízení do svého provizorního příbytku, který mají v horní části mostu.

Keře a tráva zůstávají stále polehlé ve směru proudu.Všudypřítomné bláto

Pohled na druhý břeh

Nejen dřeviny porazila voda.

Okolí Chuchelského mostuBřehy se slehlou trávou a nánosy již vysychajícího bláta ukazují, jak řádil tento nenápadný potůček v Malé Chuchcli.

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Původní záměr byl fotoblog, ale občas sem napíšu i nějakou úvahu, recenzi či reportáž ze zajímavé akce.

Vystudovala jsem strojní inženýrství, aplikovanou elektrotechniku, základy průmyslového designu a základy tvůrčího psaní. Mám praxi v průmyslu, vzdělávání a výzkumu, od r. 2013 pracuji jako OSVČ. Věnuji se zpracování digitalizovaného obrazu, marketingovým výzkumům a umělecké tvorbě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora