Příroda ve městě - lesopark Hostivař

sobota 2. listopad 2013 12:00

Hostivařský lesopark, jehož součástí je největší vodní nádrž na území Prahy, je rozlehlý, takže představuji jen jeho malou část.
Hostivařský lesopark se rozkládá na rozloze asi 140 ha mezi sídlištěm Jižní Město a Petrovicemi. Lesopark je součástí přírodního parku Hostivař - Záběhlice, a přestože působí jako přírodní listnatý les, byl vysázen uměle současně se stavbou údolní vodní nádrže Hostivař. Tato rozlehlá vodní plocha byla vybudována přehrazením potoka Botiče v letech 1959 až 1963. Protože při stavbě přehrady došlo k vykácení části původního porostu a poškození okolní krajiny, byl jako náhrada vysázen v letech 1959 až 1961 lesopark. Zajímavostí je, že při vysázení z velké části pomáhali školní žáci.
Na místě dnešní přehrady bylo již v minulosti vybudováno několik koupališť, první hráz na Botiči byla postavena už v roce 1906. Tato malá koupaliště většinou vzaly povodně. Nově vybudovaná nádrž, dlouhá 2,5km, s objemem vody téměř 2 milióny m2, byla postavena hlavně pro rekreaci obyvatel sídliště. Je zde však v provozu také malá vodní elektrárna. V roce 2010 bylo provedeno odbahnění dna. Na levém břehu přehrady se rozkládá rozlehlý rekreační areál se dvěma velkými plážemi, kurty, půjčovnou lodiček i hudebními produkcemi.

Z botanického hlediska je lesopark tvořen převážně listnatými stromy, vyskytuje se zde dub, buk, habr, jasan, javor , lípa, na březích potoka tvoří porost olše a vrby. Lesopark má převýšení asi šedesát metrů a v části dole v údolí je cítit typická vůně dřevin rostoucích podél vody, jako černý bez, hloch, brslen, šípková růže. Rostou zde i různé druhy javorů a jilmů. Lesopark je oblíbená rekreační oblast. Lesní porost střídají louky a protíná množství cest, které využívají návštěvníci k tréninku, odpočinku i zábavě.


Jeden z ostrovů zeleně v šedi velkoměsta.

Lanový park, to už není jen sportovní výkon, ale asi i pěkný adrenalin, (i když sama jsem to nikdy nezkusila).

Hodně úzké lano...

Tady už prosvítá vodní plocha.

Koupaliště po sezóně.


Hostivařský lesopark je jedno z míst, k nimž mám i osobní vztah. V dětství jsem se učila plavat v přehradě, později jsem zde absolvovala krosové závody, kterých se koná celá řada. Kolikrát jsem se šla jen tak projít podél nádrže, někdy jsem si udělala výlet po turistické značce podél Botiče do Petrovic, kudy se dá dále projít až do Průhonického parku. Snímky zde prezentované pochází z pozdního podzimu před dvěma lety, a myslím, že svojí náladou dokreslují dušičkové období v přírodě i v našich myslích.


Slunce na hladině vyrovnávací nádrže pod přehradou.

Odpoledne se nachýlilo, je čas na návrat.
Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Původní záměr byl fotoblog, ale občas sem napíšu i nějakou úvahu, recenzi či reportáž ze zajímavé akce.

Vystudovala jsem strojní inženýrství, aplikovanou elektrotechniku, základy průmyslového designu a základy tvůrčího psaní. Mám praxi v průmyslu, vzdělávání a výzkumu, od r. 2013 pracuji jako OSVČ. Věnuji se zpracování digitalizovaného obrazu, marketingovým výzkumům a umělecké tvorbě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora