Velikonoční zamyšlení

úterý 22. duben 2014 05:57

Kostel Sv. Tomáše v Lipsku
Eliška A. Kubičková

Velikonoce nekončí prodlouženým víkendem, jak si myslí většina obyvatel, podle statistik, nejateističtějšího státu na světě. Křesťanské Velikonoce pokračují až do Svatodušních svátků (celkem trvá velikonoční období padesát dní).

Vlastně mě k této úvaze přivedl rozhovor v rozhlase na téma nových metod v léčení rakoviny a dalších nemocí s nevratným poškozením buněk. Dotazovaný lékař se také zmínil o zkušenosti amerického neurologa, který prožil více dní v klinické smrti, a popisoval svoje pocity, kdy jeho fyzické tělo nefungovalo a jeho mentální já existovalo dál, nezávisle na těle. Je zřejmé, že téma bylo zařazeno záměrně do období Velikonoc, kdy se stále znovu rozebírá téma vzkříšení. Slavomír Ravik píše v knize Biblické příběhy, že i profesionální teologové se dopouštějí omylu, když se snaží vykládat Bibli vědeckými metodami. To samozřejmě nejde, protože se jedná o symboly, a pokusy o vědecký důkaz pak působí nevěrohodně a odpůrce ještě víc odrazují. To je jako kdyby se astronomové snažili vědecky dokazovat antickou mytologii. Každý ví, že se jedná o symboly, a přesto to nijak nebrání tomu, aby se planety a planetky jmenovaly podle bohů a bohyň (Jupiter, Saturn, Merkur, Venuše, Pallas Athena, Neptun, Chronos, Pluto, Juno, Ceres...), a souhvězdí podle mytologických postav (Cassiopeia, Pegasus, Orion). Kdyby se astrologie nesnažila tvářit jako exaktní věda a byla jen tím, čím je, totiž filosofickým směrem založeným na principu, že ve vesmíru všechno souvisí se vším, tak by nemusela stát na okraji společnosti a čelit útokům strážců vědeckého myšlení. Filosofie má výhodu naprosté svobody. Zatím všechny pokusy o prosazení určitého filosofického směru na základě vědeckého důkazu jeho platnosti selhaly (viz vědecký materialismus). Teologie stejně jako filosofie prošla složitým vývojem. Například u zkoušky z filosofie jsem měla otázku Xenofana z Kolofónu, který říkal, že bůh je jeden, a že je kulatý, (tím zřejmě bylo myšleno, že je všude, že nás obklopuje), což byla průkopnická myšlenka. Toto pojetí boha se liší od židovského / křesťanského b-h / Boha, protože představuje neosobní sílu, která má především zajistit pořádek ve společnosti. Mimochodem u zkoušky z filosofie jsme zodpovídali dvě otázky, z nichž jednu jsme si mohli sami zvolit, podle toho, co nás nejvíc zaujalo, a já jsem si vybrala právě Xenofana z Kolofónu.

V rozhovoru také zazněla otázka, jestli je dotazovaný věřící, nikoliv tentokrát v souvislosti s metodou léčení pomocí kmenových buněk, ale protože mluvil o tom, že se buňky dají přeprogramovat. Odpověděl, že je věřící, a že v tom nevidí nic špatného, protože buňka původně ty vlastnosti měla, a jenom se je znovu učí. Vycházel z toho, co řekl předtím, totiž, že buňky krátce po početí mají všechny vlastnosti a mohou se vzájemně zastupovat, a teprve později se postupně specializují. Vlastně se jim tím přeprogramováním jakoby vrací původní schopnosti. Přemýšlela jsme o tom, jak je to u člověka, tedy myslím dospělého člověka, který již není ve stádiu vývoje. Došla jsem k potěšujícímu závěru, že jestliže má člověk nějaký původní soubor schopností, tak je má taky pořád a měla by existovat možnost se k nim kdykoliv vrátit. Ostatně jsou známé případy, kdy byly u negramotných osob (například u žen v Indii, které neměly přístup ani k základnímu vzdělání) objeveny geniální matematické schopnosti. V teologii se hovoří o darech Ducha svatého a mezi tyto dary se nepočítá jen dar víry, (protože na víru je potřeba zrovna tak talent jako na zpěv nebo na matematiku), ale i ostatní schopnosti, nebo jinými slovy talent na všechno ostatní. Vždycky mi vadilo, když někteří faráři, a ještě víc fanatici z řad věřících prohlašovali, že „něco je od Boha“, zatímco se jednalo o společenskou konvenci (například, že se mají ženy starat o domácnost). Pokud je něco „od Boha“, tak to, že každý člověk je zcela jedinečné individuum. Dokonce ani jednovaječná dvojčata, která mají stejnou informaci v DNA, nemají úplně stejné schopnosti a vlastnosti.

Velikonoční období je vhodná doba k zamyšlení nad sebou. V kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze bývá hora, do které se zapichují špejle s papírovými křížky. Uvnitř je napsaný nějaký úkol, který má člověk splnit a potom křížek zapíchnout do hory. Jsou tam zvláštní křížky pro děti, ale i pro dospělé se jedná o jednoduché úkoly. V době asi před patnácti lety, kdy jsme měli na škole filosofii a psychologii C.G.Junga, a kdy jsem byla denně v kontaktu s kamarádkou, která studovala čínskou medicínu, tak jsem se hodně zabývala esoterikou, horoskopy a podobně. Objevila jsem mezi spoustou balastu jednu výbornou knížku, která se lišila v tom, že nepsala nic o tom, jaké vlastnosti má Býk nebo Panna, ale kladla otázky a úkoly. Jeden z úkolů říkal, že je taková místnost, kde jsou uložené naše schopnosti jako nebroušené diamanty, a naším úkolem je pečlivě vybírat, brousit, leštit a pečovat o ně. Neumím si ani představit, že by to mohlo být řečeno výstižněji. Už v mládí jsem si všimla, že se lidé příliš starají o druhé, že koukají víc do cizích oken než k sobě do pokoje, že pozorují, kritizují a závidí, místo aby pracovali sami na sobě. Můj nejoblíbenější spisovatel Antoine de Saint-Exupéry říká, že když člověk ráno vstane, umyje se a dá se do pořádku, tak že má potom jít a dát do pořádku svoji planetu. Myslím si, že symbol vzkříšení na Velikonoce není jen otázka vzkříšení fyzického, mentálního nebo duchovního, ale že to znamená něco jako znovuzrození a návrat k novému začátku. Tak jako se přeprogramované buňky vrací ke svému původnímu úkolu, aby pomohly obnovit části organismu, které už nejsou funkční, tak by člověk měl o Velikonocích načerpat novou sílu, aby mohl obnovit svoje schopnosti a mohl uzdravovat svoji planetu.

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Původní záměr byl fotoblog, ale občas sem napíšu i nějakou úvahu, recenzi či reportáž ze zajímavé akce.

Vystudovala jsem strojní inženýrství, aplikovanou elektrotechniku, základy průmyslového designu a základy tvůrčího psaní. Mám praxi v průmyslu, vzdělávání a výzkumu, od r. 2013 pracuji jako OSVČ. Věnuji se zpracování digitalizovaného obrazu, marketingovým výzkumům a umělecké tvorbě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora