Trochu větší blesky

neděle 23. listopad 2014 17:54

Aneb jak to vypadá, když se rozsvítí dva milióny voltů.

Americký vynálezce srbského původu Nikola Tesla (1856 - 1943) se zapsal do dějin eletkrotechniky, kromě mnoha dalších objevů, zkonstruováním alternátoru, tedy zdroje střídavého napětí, které umožňuje přenos elektrické energie na velké vzdálenosti. Největší Teslův transformátor v Evropě můžeme najít docela blízko, ve zkušebně vysokého napětí v Praze 9 - Běchovicích. Dnešní obrázky jsou právě z exkurze do těchto laboratoří a ukazují Teslův transformátor v akci.
Takto vypadá zkušebna zvenčí.

Dále už vidíme část vybavení laboratoře. Postupně kulové jiskřiště, impulzní generátor a zmíněný Teslův transformátor. Za ním je vidět kaskádní transformátor. Na začátku exkurze proběhla přednáška o historii a současnosti zkušebny. Počátky zkušebny spadají do doby před druhou světovou válkou v elektrárně v Holešovicích. V 50. letech vyvstala s rozvojem sítě vvn potřeba nové zkušebny, která byla dokončena v roce 1954. Letos tedy slaví zkušebna 60 let. Ve své době byla největší zkušebnou vysokého napětí v Evropě a Teslův generátor zde byl největší na světě.
Z hlediska elektrotechniky se vysoké napětí ještě dále rozděluje na velmi vysoké (vvn), zvlášť vysoké (zvn) a ultra vysoké (uvn). Poslední skupina jsou napětí nad 700 KV. (V naší přenosové soustavě je nejvyšší napětí 400 kV). Zde ve zkušebně jsou zařízení zkoušena výboji v řádů tisíců kilovoltů, tedy miliónů voltů. K dispozici je kaskádní transformátor 3 x 750 kV, impulzní generátor 3200 kV, Teslův transformátor, na němž se předvádí demonstrace pro návštěvníky, simuluje atmosférický impulz 2000 kV. Od roku 1980 byl v provozu venkovní impulzní generátor 7000 kV.

V laboratoři se provádí elektrické a mechanické zkoušky zařízení přenosové a rozvodné soustavy, jako jsou transformátory, transformátorové průchodky, závěsné izolátory, tlumivky, kabely. Kromě zkoušek na zakázku se provádí také vědecká činnost. Nicméně to není všechno. V laboratořích se také konají kulturní a společenské akce, v letošním jubilejním roce je k tomu zvláštní příležitost, ale i v minulosti zde proběhly například koncerty nebo natáčení filmových scén. Kromě zkušebního prostoru za žlutým plotem je zde také "hlediště" - židle, kde jsme se mohli v průběhu demonstrací pohodlně posadit a sledovat představení.
Potřebujeme ovšem taky nějaké herce. Tohoto jmenovali "elektrický rytíř". Nechal se vyvézt v kleci až do samé blízkosti výboje. Ve druhé kleci je dobrovolník z řad publika. Ale i ostatní diváci se chtěli zúčastnit. Rozdali nám proto zářivky, které se během výboje rozsvítily. Odvážnější z nás šli co nejblíže, až k plotu.

Když bylo vše připraveno, představení mohlo začít. Nevěděla jsem, jak dopadnou snímky, protože se zhaslo, jak je obvyklé v divadle. Proto jsou první obrázky nepříliš čitelné. Lepší to bylo, když jsem přepnula do režimu snímání ohňostroje... První dva záběry jsou výboj na desce.
Následoval úder blesku do auta stojícího a potom i jedoucího (to je ta tmavá šmouha pod výbojem).
Řidič vystoupil bez úhony.

Další záběry jsou už výboje na Teslově transformátoru.V blízkosti elektrody.

Končí představení. Herci přežili.

Venkovní zkušební zařízení.

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Původní záměr byl fotoblog, ale občas sem napíšu i nějakou úvahu, recenzi či reportáž ze zajímavé akce.

Vystudovala jsem strojní inženýrství, aplikovanou elektrotechniku, základy průmyslového designu a základy tvůrčího psaní. Mám praxi v průmyslu, vzdělávání a výzkumu, od r. 2013 pracuji jako OSVČ. Věnuji se zpracování digitalizovaného obrazu, marketingovým výzkumům a umělecké tvorbě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora