Zatmění Slunce

pátek 20. březen 2015 23:54

Dnešní zatmění Slunce pozorované v Praze 5 - Hlubočepích.

Zatmění Slunce se stalo hlavním tématem zpráv, a vzbudilo zájem pozorovatelů i veřejnosti na celém světě. Zatmění jsou úkazy, k nimž dochází, když se Slunce, Měsíc a Země dostanou do takové polohy, kdy jsou vzhledem k pozorovateli na Zemi v jedné přímce. Přitom záleží na vzdálenosti Měsíce od Země a samozřejmě také na místě pozorování, jestli uvidíme zatmění jako úplné, částečné nebo prstencové . Kromě těchto podmínek, které jsou celkem dobře známé, jsou potřeba k úkazu zatmění ještě další podmínky, o nichž se v tisku nepíše. K zatmění Slunce dojde, pokud je Měsíc v novu a zároveň poblíž uzlu . Měsíční uzly jsou body, v nichž se dráha Měsíce protíná s ekliptikou. Ekliptika je dráha, po níž se pohybuje Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu (Země obíhá okolo Slunce, což pozorovatel na Zemi vnímá jakoby obíhalo Slunce okolo Země). Další podmínka, která umožňuje, že vůbec dochází k zatmění je, že kotouč Slunce i Měsíce mají na obloze stejný úhlový průměr. A nyní už opustíme teorii, a podíváme se na praktickou ukázku částečného zatmění Slunce.

Zatmění Slunce trvá, na rozdíl od zatmění Měsíce, které je otázkou minut, několik hodin. Na našem území jsme ho mohli sledovat mezi přibližně půl desátou a dvanáctou, v závislosti na zeměpisných souřadnicích. V Praze probíhal úkaz mezi 9.36 a 11.57 SEČ.

V historických dobách si lidé mysleli, že při zatmění požírá Slunce drak (podobně si vysvětlovali fáze Měsíce). Asi z toho vzniklo označení vzestupného uzlu (místo, kde měsíční dráha vystupuje nad ekliptiku) jako "dračí hlava", a místo sestupného uzlu (měsíční dráha sestupuje pod ekliptiku) jako "dračí ocas". Toto označení se používá dosud v astrologii. Někdy se také používá pojem severní a jižní noda (z anglického node = uzel, smyčka).

Zatmění mělo jistě i symbolický význam jako zápas světla a tmy, dobra a zla. Když Slunce přestane hřát, zaniká život. Při úplném zatmění zvířata mění chování, lze u nich pozorovat strach a zmatek. Nicméně, zatmění může ohrozit i moderního člověka - i dnešní zatmění znamenalo komplikace s dodávkou energie tam, kde se používají solární zdroje.
Snímek dvě minuty před polednem. Slunce zvítězilo nad temnotou, a my lidé, a to nejen astronomičtí nadšenci, jsme si užili pozorování za jasného počasí na modré obloze. Další zatmění Slunce viditelné z našeho území proběhne za šest let.

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Eliška Anna Kubičková

Původní záměr byl fotoblog, ale občas sem napíšu i nějakou úvahu, recenzi či reportáž ze zajímavé akce.

Vystudovala jsem strojní inženýrství, aplikovanou elektrotechniku, základy průmyslového designu a základy tvůrčího psaní. Mám praxi v průmyslu, vzdělávání a výzkumu, od r. 2013 pracuji jako OSVČ. Věnuji se zpracování digitalizovaného obrazu, marketingovým výzkumům a umělecké tvorbě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora